Demokratisering & Rörelse

Välkommen till hemsidan för Demokratisering & Rörelse 2017, en konferens som arrangerades 5–7 maj i Göteborg. Här kan du läsa om konferensen, programmet och dokumentation. Konferensen var välbesökt och blev ett värdefullt forum där erfarenheter och perspektiv utbyttes och inspiration till nya initiativ fick spridning.

Ny konferens i Göteborg 27–30 april 2018

Det är med glädje vi nu bjuder in till Demokratisering & Rörelse 2018 i Göteborg 27–30 april! Skriv upp datumet och sprid vidare!

Vi skapar en mötesplats för att inspireras och lära, knyta kontakter och utbyta erfarenheter från olika rörelser internationellt och i Sverige. Denna helg utvecklar vi våra verktyg, strategier och alternativ. När vi samlas från olika rörelser stärker vi våra kopplingar för att backa varandras kamper. Genom konferensen vill vi bidra till fortsatt handling för att förändra hur politiken fungerar i Göteborg och andra städer.

En hemsida för konferensen Demokratisering & Rörelse 2018 i Göteborg kommer senare. Tills dess kan du följa uppdateringar genom facebook-eventet, eller mejla oss om du har frågor!

kontakt@demokratisering2018.se

Konferens i Jönköping 2–4 mars 2018

Dessutom arrangeras Demokratisering & Rörelse – ett lokalt forum för deltagande demokrati i Jönköping 2–4 mars 2018.

Det utlovas konkreta exempel på organisering som gjorts världen över där lokala omständigheter påverkats och förändrats. Under forumet kommer också verktyg för ökad demokratisering av staden, kommunen och regionen att presenteras och experimenteras med.

Läs mer här!